ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ

ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2024 ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ ຊຶ່ງມີບັນດາທ່ານຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດດັ່ງກ່າວ...
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສະມາຄົມພາຍໃນກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສະມາຄົມພາຍໃນກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2024 ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໃຫ້ສະມາຄົມພາຍໃນກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທີຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງກະຊວງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ… 2566-06-08 10-14...