ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ INGOs ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການ VFI

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ INGOs ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການ VFI

ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ອົງການ VFI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ INGOs ກ່ຽວກັບສະຖານະການ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການຄ້າມະນຸດໃນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານ ASEAN-ACT ມີ 22 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ....