ກອງປະຊຸມ CSO ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ

ມ.ຖ. 26, 2024

ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2024 ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ …….