(test)ສະມາຄົມເຂື່ອນລາວສຳເລັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ2023 ໄດ້ຄັດເລືອກຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່

ມ.ຖ. 26, 2024

ຮູບພາບຄວາມພ້ອມຫ້ອງປະຊຸມ ເຊົ້າ 26ມິຖຸນາ2024

[ທົດລອງ Post ຂ່າວ]

ບົດຕອບຄຳຖາມ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ ບົດລາຍງານລັດຖະບານ

ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັງກ່າວໃນຕໍ່ໜ້າ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 95/ສພຊ,  ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2023  ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດ

ຮອດປີ 2040 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ ຮອດປີ 2030

(ໃຊ້ ເວລາ 20 ນາທີ)

(ຕອບໂດຍ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່່ແຮ່)

——————————————–

ຮຽນ:  – ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກອງປະຊຸມ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ!

 • ບັນດາ ທ່ານຮອງປະທານແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ນັບຖືຢ່າງສູງ!

       – ບັນດາ ທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ!

 

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດອີກຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່່ແຮ່ ຂຶ້ນມາຊີ້ແຈງ ຕໍ່ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ແລະ ຄຳເຫັນ ຂອງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ບົດລາຍງານ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃນວານນີ້, ຊຶ່ງມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ສັງລວມແລ້ວ ມີ ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 40 ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳເຫັນ, ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນການບຸກບືນສູ້ຊົນເຮັດວຽກງານການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໃນນາມລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາໂອກາດນີ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ຕໍ່ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນດາທ່ານ ທີ່ໃຫ້ການຊີ້ນຳ, ສະເໜີແນະ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຕໍ່ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພວກເຮົາ ຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.

 

ຕໍ່ກັບວຽກງານດ້ານບໍ່ແຮ່ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂໍລາຍງານ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພີ້ມເຕີມ ດັງນີ້:

 

 1. ສຳລັບການກວດກາປະເມີນຜົນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກໆ ປີ, ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍໄດ້ສົ່ງພະນັກງານໄປຕິດຕາມປະຈຳຢູ່ໂຄງການ. ສ່ວນການພິຈາລະນາປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ບັນດາໂຄງການທີ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດ C (ອ່ອນຫຼາຍ)ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈະພິຈາລະນານໍາສະເໜີປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດ. ພ້ອມດຽວກັນດຽວກັນນັ້ນກໍຈະມີການປັບປຸງແບບແຜນ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຕິດຕາມ ເນັ້ນໃສ່ການປ້ອງກັນບັນຫາ ເຊິງພົວພັນກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການຍົກລະດັບການປະສານສົມທົບມີສ່ວນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນເຈົ້າການ;
 2. ສຳລັບໂຄງການທົດລອງ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນໂຄງການທົດລອງທີ່ຈະໝົດອາຍຸໃນ ປີ 2024 ມີ 26 ໂຄງການ, ປີ 2025 ມີ 43 ໂຄງການ ແລະ ປີ 2026 ມີ 24 ໂຄງການ; ຕໍ່ກັບໂຄງການທົດລອງລັດຖະບານກໍໄດ້ມີແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 978/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024 ຊີ້ນໍາລະອຽດແລ້ວ ຊຶ່ງໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ຫັນເປັນຮູບແບບປົກກະຕິ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈະໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນສຳຄັນ ກໍຄືກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຄູ່ສັນຍາໃນການຫັນສັນຍາທົດລອງ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດມາດຕະການ;
 3. ສຳລັບຄຳເຫັນຂອງທ່ານຜູ່ແທນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໃຫ້ສັງເກດວ່າການອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີລັກສະນະຟຸມເຟືອຍ, ຟ້າວຝັ່ງ, ໄດ້ບໍ່ຄຸ້ມເສຍ ແລະ ອື່ນໆ ນັ້ນແມ່ນສະທ້ອນເຖິງສະທ້ອນສະພາບຄວາມເປັນຈິງແທ້. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນຕໍ່ໜ້າທັງເປັນການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ ໂດຍການສ້າງແຜນພັດທະນາແຮ່ທາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິງ ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດມາຍແຮ່ທາດໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຈະໄດ້ສ້າງເປັນໂຄງການລະອຽດຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນເປັນພຶ້ນຖານປະກອບສ່ວນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ທັງການຜະລິດ,   ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງເປັນຈຸດສຸມ. ພ້ອມນີ້ກໍສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປະຊາຊົນ ຊ່ວຍຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະກົດເປັນຜົນເປັນຈິງ;
 4. ກະຊວງພະລັງງາານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂໍຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາແຮ່ທາດ ແລະ ຖືສຳຄັນວຽກງານໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ບັນດານິຕິກຳໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິງທົ່ວສັງຄົມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍໄດ້ມີຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວຽກງານເຜີຍແຜ່, ໂຄສະນາ, ເຊື່ອມຊືມ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລ້ວຊຶ່ງຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອີກໃນມໍ່ໆ ນີ້. ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີແຜນການປັບປຸງກົດໝາຍແຮ່ທາດ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນທົບທວນບັນດານິຕິກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ ເພື່ອໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດໃຫ້ຮັບປະກັນຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ ຜົນປະໂຫຍດ 3 ພາກສ່ວນ (ລັດ, ປະຊາຊົນ, ຜູ້ລົງທຶນ) ລວມທັງການກະກຽມ ການສ້າງຍຸດທະສາດທີ່ດິນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 5. ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂັ້ນແຂວງ ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຖ້າເຫັນວ່າທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ ແມ່ນໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ ມີສິດສັ່ງໂຈະໂຄງການໄດ້ນັ້ນ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະເໜີໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດ້ານເຕັກນິກ, ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
 6. ພ້ອມນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຂໍມີບາງຄຳເຫັນຕໍ່ກັບຄຳຖານຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ທີ່ພົວພັນບັນຫາຈຳນວນໜຶ່ງ ດັງນີ້:
 • ບັນຫາການດໍາເນີນກິດຈະການໃນເຂດຍອດນໍ້າ, ຕາມສາຍນໍ້າ ທີ່ພາໃຫ້ມີບັນຫານໍ້າຂຸ່ນ ນັ້ນ: ເຫັນວ່າ ການຕີລາຄາ ຂອງ ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນ ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບັນຫານີ້ ແມ່ນ ພົວພັນ ກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ, ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິ່ງເຂດທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກເຂົ້າເຖິ່ງໄດ້ຍາກ ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກນິກ, ວຽກລື່ນຄົນ, ການສວຍໃຊ້ການອະນຸຍາດອື່ນມາຂຸດຄົ້ນ, ການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ລາຍງານ, ຄວາມຕື່ນຕົວຂອງປະຊາຊົນໃນການເປັນເຈົ້າການລາຍງານ. ເຖິ່ງ ຢ່າງໃດ ກໍ່ດີ ວຽກນີ້ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກປະປ່ອຍ ບໍ່ແກ້ໄຂ ໃນປັດຈຸບັນ ທັນທີ ທີ່ ກະຊວງ ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ການສະເໜີ ລາຍງານ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງຕິດຕາມເຄື່ອນໄຫວ ລົງສູ່ຈຸດບັນຫາ ໃຫ້ໄວ ເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ໄລຍະຊຸມປີ ຜ່ານມານີ້ ສາຍດ່ວນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 1506 ກໍ່ໄດ້ມີອັດຕາການນຳໃຊ້ບໍລິການ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານກົມກວດກາ ຂອງກະຊວງມີວຽກງານທີ່ພົວພັນເພີ່ນຂຶ້ນຈຳນວນຫຼາຍ. ແນ່ນອນວ່າ ຂະແໜງການ ເຮົາ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຢາກແກ້ໄຂບັນຫາ ໃຫ້ໄວ ເຊິ່ງ ກໍ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ການລາຍງານສົ່ງຂ່າວສະພາບຜົນກະທົບຕ່າງໆ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າການປັບປຸງແຜນການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບສ້າງໜ້າວຽກທີ່ຊັດເຈນພາຍໃນຂະແໜງການ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທັງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນບັນຫາ.
 • ບັນຫາການຮັບປະກັນໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມນັ້ນ: ເປັນ ຫົວຂໍ້ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ. ດຳລັດທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ ໃນ ເດືອນ ສິງຫາ ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ກົນໄກໃນການນຳໃຊ້ພັນທະທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກປະຊາຊົນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການນຳໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຮ່ທາດ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຮົາ ຍັງຈະໄດ້ລົງເລີກຕິດຕາມ. ນອກນັ້ນ ແລ້ວ ເຫັນວ່າ ການທົບທວນແນວຄິດ ແລະ ວິທີການ ເພື່ອກຳນົດເປັນເງື່ອນໄຂການອະນຸຍາດລົງທຶນໃນກິດຈະການແຮ່ທາດ ທີ່ພົວພັນ ກັບໜ້າທີ່ຂອງໂຄງການໃນການເປັນຫຼັກໃນການພັດທະນາ ເຂດຊຸມຊົນ, ເຂດຈຸດສຸມ, ເຂດທຸກຍາກ ນັ້ນ ເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີການຕີລາຄາ ເພາະເຫັນວ່າພົວພັນ ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການລົງທຶນ ເຊິ່ງພົວພັນກັບການພິຈາລະນາຮັບຮອງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ.
 • ບັນຫາການແຈ້ງຂໍ້ມູນຕົວະ: ໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງພະລັງງານ ນັ້ນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຂໍ້ມູນ ມີຄວາມສຳຄັນ ເຊັ່ນກັນກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງນັ້ນ ພົວພັນກັບ ການຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ຂອງວຽກ ທັງໃນການສຶກສາ, ການປະເມີນຕີລາຄາ, ການຢັ້ງຢືນບົດສຶກສາ, ການຢັ້ງຢືນແຜນ ແລະ ການຕິດຕາມແຜນ ແລະ ລະບົບລາຍງານ. ອີງໃສ່ ທິດນຳຂອງລັດຖະບານ ໃນການຫັນເປັນດິຈິຕອນນັ້ນ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈະໄດ້ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ ໃນການຫັນຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ, ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ປະມວນຜົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ. ເຊິ່ງ ວຽກນີ້ ເປັນວຽກທີ່ພົວພັນ ຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຕ້ອງການທຶນໃນການພັດທະນາລະບົບ.

ພ້ອມນັ້ນ, ໃນໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຂໍຖືໂອກາດລາຍງານ ບັນດາທ່ານ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານພະລັງງານ ຂອງຂະແໜງການ ດັງນີ້: 

 1. ການດຳເນີນການປະຕິຮູບ ໂດຍສືບເນື່ອງອີງໃສ່ຜົນການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 22/ນຍ ສົກປີ 2021-2023 ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ ມາດຕະການ ອັນສໍາຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານ ຄື: 1) ການປັບປຸງອົງກອນ, ບຸກຄະລະກອນ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ລະບຽບການ; 2) ການປັບປຸງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ສະພາບການເງິນຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ທີ່ພົວພັນ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟພາກຈໍາໜ່າຍໃຫ້ສະທ້ອນຕົ້ນທຶນຕົວຈິງ ແລະ ການປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ລາຄາຊື້ຈາກບັນດາຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ຟຟລ ເຊິ່ງພົວພັນກັບການເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ລວມທັງພາກສ່ວນທະນາຄານ ຕ່າງປະເທດ; ແລະ 3) ການປັບປຸງຍົກລະດັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານຂອງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ; 4) ການກ້າວໄປສູ່ການເປັນລັດວິສາຫະກິດທີ່ມີກໍາໄລ ມີການສະສົມທຶນຮອນເພື່ອຮັບໃຊ້ການສະໜອງພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ. ການປັບປຸງ ລັດວິສາຫະກິດນີ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ ຟຟລ ແຕ່ລວມທັງວິສາຫະກິດ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.
 2. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮັບປະກັນປ້ອງກັນ ໄຟຕົກໄຟມອດ ແລະ ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້ານັ້ນ ສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິ່ງການກູ້ຢືມ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ. ໃນພາກ ປະຕິບັດ ຄະນະພັກ ຄະນະນຳຂອງ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຫັນດີ ໃນການທົບທວນ ການຫັນບ້ວງທຶນທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດ ເຂົ້າສູ່ ການປັບປຸງລະບົບຈຳໜ່າຍອັນຈຳເປັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕົວເມືອງສຳຄັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສົ່ງ ເພື່ອນຳເອົາພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງຜະລິດ ມາສູ່ ເຂດຊົມໃຊ້ທີ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າຂະຫຍາຍໂຕສູງ ໂດຍສະເພາະໃນພາກອຸດສາຫະກຳ. ພ້ອມນັ້ນ ໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ໄດ້ເລີ້ມຂຸ້ມຂ້ຽວ ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າການຂັບເຄື່ອນນະໂຍບາຍກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕະເວັນ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຄົວເຮືອນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ລວມທັງ ພາກສ່ວນນຳໃຊ້ແບບອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສັດສ່ວນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ແນໃສ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບຕໍ່ຕົ້ນທຶນລາຄາຈຳໜ່າຍ. ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຮັບຄຳຊີ້ນຳ ຈາກ ລັດຖະບານ ເວົ້າລວມ ເວົ້າ ສະເພາະ ແມ່ນ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຂັບເຄື່ອນວຽກການສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ ເພື່ອຮັບປະກັນເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ລວມທັງ ຄວາມເໝາະສົມດ້ານລາຄາ. ເຊິ່ງ ໃນດ້ານທັດສະນະວິຊາການ ເຫັນວ່າ ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນດັງກ່າວນີ້ ມີການພົວພັນກັບ ເຕັກນິກການບໍລິຫານພະລັງງານ ແລະ ກົນໄກການສົ່ງເສີມດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນ ດັງນັ້ນ ການປະຕິບັດແມ່ນ ຈະໄດ້ເບິ່ງລະອຽດ ການກຳນົດເປັນເຂດ ແລະ ເປັນງວດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍ ໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມຕີລາຄານຳ ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າການເປີດກວ້າງໃນບາດດຽວ.