ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຊໍາລະພັນທະງົບປະມານແຫ່ງລັດ (FinLink) ລວມສູນການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຊໍາລະພັນທະງົບປະມານແຫ່ງລັດ (FinLink) ລວມສູນການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ

          ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2024, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ VII ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຊໍາລະພັນທະງົບປະມານແຫ່ງລັດ (FinLink) ລວມສູນການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂຶ້ນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. ຂັນແກ້ວ...
ບົດປະກອບຄຳເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິຫານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ.

ບົດປະກອບຄຳເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິຫານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ.

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ...