ບັນດາສະມາຄົມ

ສມຄ ຄົ້ນຫາ

ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ

HJA

 • ປະເພດສະມາຄົມ: ສະມາຄົມເສດຖະກິດ
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ທົ່ວປະເທດ
 • ຮູບແບບຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ: ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ
 • :  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມ. ໄຊເສດຖາ, ບ. ສະພັງໝໍ້

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ

 • ປະເພດສະມາຄົມ: ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ທົ່ວປະເທດ
 • ຮູບແບບຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ:
 • :  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ບ. ສີຫອມ
 • :  02056465123
 • :  eccdalaos@gmail.com

ສະມາຄົມຕະກຽງລາວ

TAKIENGLAO

 • ປະເພດສະມາຄົມ: ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ທົ່ວປະເທດ
 • ຮູບແບບຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ: ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ
 • :  , ,