ບັນດາມູນນິທິ

ມູນນິທິທັງໝົດ

44

ມູນນິທິຂັ້ນສູນກາງ

36

ມູນນິທິຂັ້ນແຂວງ

8
foundation Search_webpage

 • ມູນນິທິແສງທິບ ມສທ
 • Sengthip Foundation STF
 • ຂອບເຂດ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂົງເຂດ:
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ຄໍາພຸດ ວິໄລມະນີວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິພຸດທະບັນດິດ
 • Buddha Pandit Foundation BPF
 • ຂອບເຂດ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂົງເຂດ:
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ພະອາຈານ ບຸນສ່ວນ ພັນທະວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິຄໍາແສງ
 • Khamseng Foundation
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ຄໍາແສງ ສຸດທະວີ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິສຸຂະພາບດີ ມສດ
 • Foundation of Good Health FGH
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ນາງ ຄູນດີ ຈັນທະຈັກ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິເມດຕາຈິດ
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ບົວເພັດ ໂຄຕິເສນ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອປະທານນໍ້າໃຈ
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ນາງ ສີຣິໂສພາ ບຸດດາຄໍາ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິຮ່ວມໃຈພັດທະນາລາວ ມຮຈລ
 • Huamchai phattana Lao Foundation HPLF
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ພູວົງ ພະມີສິດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິພັດທະນາລ້ານຊ້າງ-ແມ່ຂອງ
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ນາງ ພູຄໍາ ວົງວິຈິດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິເຮືອນເດັກ
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ນາງ ສຸພາພອນ ວິຊາປາ ຄາວາມູຣະ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິສາຍນໍ້າໃຈ
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ນາງ ຈັນເທົາ ປະຖັມມະວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິສອງມືນາງ
 • Songmeunang Foundation
 • ຂອບເຂດ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ດຣ ແກ້ວສາຍໃຈ ໄຊຍະສອນ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິກຽດຕິສັກ
 • Kiettisack Foundation KF
 • ຂອບເຂດ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂົງເຂດ: ສັງຄົມສົງເຄາະ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: Dr. Chansanga Valakone
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ
 • Social Aid Development Foundation SADF
 • ຂອບເຂດ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂົງເຂດ: ຊາວໜຸ່ມ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ນາງ ວິນ ຫຽນມີໄຊ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິພົງສະຫວັນ
 • ຂອບເຂດ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂົງເຂດ:
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ລໍລອນສີ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ ມ.ຮ.ຈ.ທ
 • Join Moral Foundation JMF
 • ຂອບເຂດ:
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ອະນຸມັດໂດຍ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານ ສຸວັນນະພອນ ພົມສະຫວັດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ມູນນິທິບຸນຊ່ວຍ
 • BOUNXOUEI FOUNDATION
 • ຂອບເຂດ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂົງເຂດ:
 • ອະນຸມັດໂດຍ:
 • ປະທານມູນນິທິ: ທ່ານນາງ ອາເລັກຊານດາ ບຸນຊ່ວຍ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ