ສະມາຄົມ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

← ກັບຄືນ

ໂລໂກ້

ລະຫັດສະມາຄົມ A0000001
ຊື່ສະມາຄົມ (ລາວ) ສະມາຄົມ IT
ຊື່ຫຍໍ້ (ລາວ) ITA
ຊື່ສະມາຄົມ (ອັງກິດ) IT Association
ຊື່ຫຍໍ້ (ອັງກິດ)
ເລກທີອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ 123, 19/03/2024
ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງກົດລະບຽບ

ຂຈ 1234234

ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຄະນະບໍລິຫານ

ຈຟໂຖ 123123

ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
ຂອບເຂດການເຄືອນໄຫວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ແຂວງເຄື່ອນໄຫວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເມືອງເຄື່ອນໄຫວ
ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ
 • ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ຮູບແບບຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ)
 • ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ
 • ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ
 • ກົມໄປສະນີ
ປະທານສະມາຄົມ

ອາທິບພະກອນ ເຊີນວິໄລ (ເບີໂທ: 02055957722, ອີເມວ: 123123ads@asdas.com, ສະຖານະ: ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່)

ທີ່ຕັງສຳນັກງານ
 • ເຮືອນເລກທີ: 123
 • ຫ້ອງ: 123
 • ຊັ້ນ: 123
 • ໜ່ວຍ: 123
 • ຮ່ອມ: 123
 • ຖະໜົນ: 123
 • ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເມືອງ: ມ. ໄຊເສດຖາ
 • ບ້ານ: ບ. ໜອງບອນ
ເບີໂທຕິດຕໍສຳນັກງານ
 • ເບີໂທລະສັບ: 555555555
 • ແຟັກ: 555555555
 • ຕູ້ໄປສະນີ: 10000
 • ອີເມວ: athipphakonex9595@gmail.com
ຄະນະບໍລິຫານ
 • ຈັນທະວົງ ນວນຕາ (02099999999 | asdasd@gmail.com | ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່)
 • ສຸລິຍາ ທຳມະວົງ (02022222222 | asdsasd@gmail.com | ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່)
ຄະນະກວດກາ
 • ບຸນນຳ ແກ້ວສະຫງ່າ
 • ສົມສີ ສີສົມຄວນ
 • Test Test
ສະມາຊິກ
 • ຄອນພະນົມ ອົມຈັນ, (ສາມັນ | ຍຸຕິການປະຕິບັດໜ້າ)
 • ບຸນມີ ສີສົດໃສ, (ກິດຕິມະສັກ | ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່)
 • ແກ້ວປັນຍາ ຂາວດີ, (ສະໜັບສະໜູນ | ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່)
 • ບຸນມີ ສີສົດໃສ 2, (ກິດຕິມະສັກ | ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່)
ການຕໍ່ທະບຽນ
 • 2023, ສະຖານະ: ຕໍ່ແລ້ວ
 • 2024, ສະຖານະ: ຕໍ່ແລ້ວ
 • 2026, ສະຖານະ: ຕໍ່ແລ້ວ