ສະມາຄົມ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

← ກັບຄືນ

ໂລໂກ້

ລະຫັດສະມາຄົມ A0000002
ຊື່ສະມາຄົມ (ລາວ) ສະມາຄົມຕະກຽງລາວ
ຊື່ຫຍໍ້ (ລາວ) ສຕລ
ຊື່ສະມາຄົມ (ອັງກິດ) TAKIENGLAO ASSOCIATION
ຊື່ຫຍໍ້ (ອັງກິດ) TAKIENGLAO
ເລກທີອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ,
ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງກົດລະບຽບ
ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຄະນະບໍລິຫານ
ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
ຂອບເຂດການເຄືອນໄຫວ ທົ່ວປະເທດ
ແຂວງເຄື່ອນໄຫວ
ເມືອງເຄື່ອນໄຫວ
ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ
 • ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
 • ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຮູບແບບຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ) ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ)
ປະທານສະມາຄົມ
No Entries Found
ທີ່ຕັງສຳນັກງານ
 • ເຮືອນເລກທີ:
 • ຫ້ອງ:
 • ຊັ້ນ:
 • ໜ່ວຍ:
 • ຮ່ອມ:
 • ຖະໜົນ:
 • ແຂວງ:
 • ເມືອງ:
 • ບ້ານ:
ເບີໂທຕິດຕໍສຳນັກງານ
 • ເບີໂທລະສັບ:
 • ແຟັກ:
 • ຕູ້ໄປສະນີ:
 • ອີເມວ:
ຄະນະບໍລິຫານ
No Entries Found
ຄະນະກວດກາ
No Entries Found
ສະມາຊິກ
No Entries Found
ການຕໍ່ທະບຽນ
 • 2023, ສະຖານະ: ຍັງບໍ່ໄດ້ຕໍ່