ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີໂທລະສັບ

(+856 021) 417788, 417789

ອີເມວ

info@laocso.org.la

ທີ່ຢູ່

ຕູ້ ປ.ນ: 7647, ຊັ້ນ 2, ຕຶກ 100, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຖໜ. ສີດຳດວນ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

7 + 11 =