ກອງປະຊຸມວຽກງານບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

ມ.ຖ. 26, 2024

ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2024 ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕຸດຽວຂຶ້ນ ກອງປະຊຸມໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ……

ແບບຟອມສ້າງຕັ້ງ