ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານພິທີການ

ມ.ຖ. 26, 2024

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານທາງດ້ານພິທີການໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການເງິນ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານຂອງບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ