ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ

ມ.ຖ. 26, 2024

ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2024 ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ ຊຶ່ງມີບັນດາທ່ານຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້……

2566-06-08 10-14 (1)