ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຊໍາລະພັນທະງົບປະມານແຫ່ງລັດ (FinLink) ລວມສູນການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ມ.ຖ. 26, 2024

          ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2024, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ VII ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຊໍາລະພັນທະງົບປະມານແຫ່ງລັດ (FinLink) ລວມສູນການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂຶ້ນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. ຂັນແກ້ວ ຫຼ້າມະນີເງົາ, ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ມີບັນດາຄະນະກົມພາຍໃນ ທຫລ, ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ LAPNet ແລະ ບໍ່ເປັນສະມາຊິກ, ບໍລິສັດ LAPNet, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
          ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຊໍາລະພັນທະງົບປະມານແຫ່ງລັດ (FinLink) ລວມສູນການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນພາກລັດ ສປປ ລາວ (LIFMIS) ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບຊໍາລະສະສາງ LAPNet ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກ LAPNet ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາລະບົບຂອງຕົນເອງເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຮັບຊໍາລະທຸກລາຍຮັບພັນທະງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສໍາລັບທະນາຄານທີ່ບໍ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ LAPNet ແມ່ນມີແຜນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອພັດທະນາລະບົບຂອງຕົນເອງເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ LAPNet ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບພັນທະງົບປະມານແຫ່ງລັດ (FinLink) ລວມສູນການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດຜ່ານລະບົບຊໍາລະສະສາງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນການຫັນການຊຳລະງົບປະມານຜ່ານປະຕູດຽວ ແລະ ເປັນການລວມສູນບັນຊີຂອງຄັງເງິນໃນການຮັບ-ຈ່າຍງົບປະມານຕ່າງໆ.
ກອງປະຊຸມສົນທະນາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັບຟັງ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.
ຂ່າວ: ກົມບໍລິການ ທະນາຄານ ພາບ: ສົມພິດ ທໍາມະວົງ
ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ